Người sinh năm 1974 Giáp Dần thích hợp xông đất cho năm 2017

Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được

năm 2017 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần để biết được người xông đất thích hợp nhất. Theo như quan niệm của người dân Việt Nam thì người xông đất đầu năm vô cùng quan trọng. Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

xem-tuoi-xong-dat-nam-2016-cho-nguoi-sinh-nam-1974-giap-dan-1

Tuổi xông nhà 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, rất tốt
  Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của người xông nhà, rất tốt
  Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Mão của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
  Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp với Kỷ của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần Lục hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của người xông nhà, không tốt

Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
  Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Dần Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
  Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của người xông nhà, rất tốt
  Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của người xông nhà, rất tốt
  Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp với Mậu của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1954 (Giáp Ngọ – Sa Trung Kim)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Sa Trung Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1989 (Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Đại Lâm Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Lâm Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp với Kỷ của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần Tam hình với Tỵ của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Dậu của người xông nhà, không tốt

Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1984 (Giáp Tý – Hải Trung Kim)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Hải Trung Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Hải Trung Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt

Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1971 (Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Thoa Xuyến Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Dần Lục hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của người xông nhà, không tốt

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>