Người sinh năm 1990 Canh Ngọ nên xem tài khí trước khi xông đất

Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Người xông nhà xông đất phải hợp với bản mệnh của chủ nhà và người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn

tu-vi-tuoi-ngo-5

Xông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết

Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Cách xem tuổi xông đất xông nhà năm mới 2017

1979 (Kỷ Mùi – Thiên thượng hỏa)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được – Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được – Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi tương hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt – Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 17/20 ( Tốt )

1967 (Đinh Mùi – Thiên thượng thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • hiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi tương hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 ( Tốt )

1982 (Nhâm Tuất – Đại hải thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được – Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất tương hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 ( Tốt )

1986 (Bính Dần – Lô trung hỏa)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Dần tương hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Dần của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 ( Tốt )

1945 (Ất Dậu – Tuyền trung thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 ( Tốt )

1955 (Ất Mùi – Sa trung kim)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
 • Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi tương hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 15/20 ( Tốt )

1965 (Ất Tỵ – Phú đăng hỏa)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 ( Tốt )

1975 (Ất Mão – Đại khê thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 ( Tốt )

1946 (Bính Tuất – Ốc thượng thổ)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
 • Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất tương hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

1952 (Nhâm Thìn – Tràng lưu thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>