This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Bố trí phòng vệ sinh mang vận khí tốt cho gia đình

7

Ngoài ra, nhà vệ sinh cũng không nên đặt ở phía nam vì hướng này có hỏa khí nặng, sẽ xung khắc với nhà vệ

Xông đất đối với người sinh năm 1988 Mậu Thìn

xem-tuoi-xong-dat-nam-2016-cho-nguoi-sinh-nam-1988-mau-thin-1

Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, chấp nhận được Xông đất, xông

Người sinh năm 1987 Đinh Mão xông đất thuận lợi

hinh-nen-meo-con-sieu-de-thuong-cho-may-tinh-15

Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được Xông đất đầu năm là phong

Người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ xông nhà vào đầu năm mới

xem-tuoi-xong-dat-xong-nha-nam-2016-cho-nguoi-sinh-nam-1989-ky-ty-1

Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được Xông đất đầu năm

Tuổi Đinh Dậu xông nhà theo bản mệnh gia chủ năm 2017

1484anh-chup-khi-con-monskey-de-thuong

Giờ xông đất bắt đầu từ sau giao thừa trở đi, đó là khi năm cũ qua đi, năm mới đến. Nhiều gia đình thường

Chọn tuổi xông đất mở hàng đầu năm Đinh Dậu 2017

chon-tuoi-xong-dat-xong-nha-mo-hang-dau-nam-binh-than-2016-1

Vẫn có một số gia chủ tự xông đất cho nhà mình đầu năm nhưng vào năm tuổi hoặc phạm sao xấu thì không nên,

Người sinh năm 1990 Canh Ngọ nên xem tài khí trước khi xông đất

xem-tuoi-xong-dat-xong-nha-nam-2016-cho-nguoi-canh-ngo-1990-1

Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp

Người sinh năm 1985 Ất Sửu xông đất mang may mắn an lành

banh-sinh-naht-hinh-con-trau-2

Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được Chọn tuổi xông đất năm 2017


Phong Thủy – Phong Thủy Nhà Ở – Phong Thủy Học – Vật Phẩm Phong Thủy