Xông đất đối với người sinh năm 1988 Mậu Thìn

Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Xông đất, xông nhà đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

xem-tuoi-xong-dat-nam-2016-cho-nguoi-sinh-nam-1988-mau-thin-1

Cách xem tuổi xông đất xông nhà vào đầu năm mới 2017

1944 (Giáp Dậu – Tuyền trung thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu tương hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

1945 (Ất Dậu – Tuyền trung thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu tương hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt
 • Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

1953 (Quý Tỵ – Tràng lưu thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Quý tương hợp với Mậu của gia chủ, rất tốt
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

1967 (Đinh Mùi – Thiên thượng thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi của năm nay là Dậu tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

tổng điểm: 17/20 (Tốt)

1974 (Giáp Dần – Đại khê thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Dần không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Dần của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

1983 (Quý Hợi – Đại hải thủy)

 • Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
 • Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
 • Thiên can của tuổi xông nhà là Quý tương hợp với Mậu của gia chủ, rất tốt
 • Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của tuổi xông nhà là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được
 • Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>